หน้าหลัก ---> ข่าวสารจากเว็บไซด์ ---> ชีวประวัติพระครู อดุลพัชราภรณ์ ( หลวงปู่อำคา ถาวโร ) วัดประชานิมิตร อำเภอวิเชียรบุรี

Total 7 Record : 1 Page : 1

เปี๊ยกวิเชียรบุรี ชีวประวัติพระครู อดุลพัชราภรณ์ ( หลวงปู่อำคา ถาวโร ) วัดประชานิมิตร อำเภอวิเชียรบุรี

ส่งข้อความ
พระครูอดุลพัชราภรณ์ ( หลวงปู่อำคา ถาวโร )
ชาติภูมิ
     อายุ 84 ปี พรรษา 64 เดิมชื่อ อำคา นามสกุล หอมมาลา โยมบิดาชื่อ นายบาง โยมมารดาชื่อ นางไฝ เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2470 ตรงกับวันเสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 8 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท
     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2490 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ค่ำ ปีกุน ที่่วัดหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูวิโรจนคุณ วัดหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชณาย์

การศึกษา
      ทางโลก สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านหนองคึม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ พ.ศ. 2484
   
      ทางธรรม สอบไ่ล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดสวัสดี สำนักเรียนคณะจังหวัดของแก่น เมื่อ พ.ศ. 2494

ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์
      พ.ศ. 2497 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองค่าย ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
      พ.ศ. 2497 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลประทาย เขต 2 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
      หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 หลวงพ่อได้ย้ายจากอำเภอประทาย มาจำพรรษาที่ัวัดหนองสองห้อง (ในขณะนั้น) อำเภอวิเีชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาหลวงพ่อได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆ ดังนี้
      พ.ศ. 2507 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      พ.ศ. 2518 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
      พ.ศ. 2518 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน

พระครูอดุลพัชราภรณ์ เป็นพระมหาเถระผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
งานการศึกษา
       ท่านได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากมโนปณิธานของท่านว่า ท่านไม่ได้เรียนสูง จบเพียงนักธรรมชั้นเอก แต่ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถที่จะเรียนได้ จึงได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก อย่างต่อเนื่อง

งานการปกครอง
       ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาสูงยิ่ง ได้ใช้กุสโลบายในการปกครองพระภิกษุสามเณร คือ การปกครองโดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ท่านดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมทั้ง 4 ประการ และประพฤติตนตามหลักของครูที่ดี ข้อวัตรปฎิบัติของท่านนั้นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนผู้พบเห็น จนได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2554

การทุ่มเททำงานของท่านตลอดระยะเวลา 64 พรรษาของท่านที่ดำรงเพศบรรพชิต ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนผู้เคารพศรัทธาในตัวของท่าน หลวงปู่ท่านมักจะสอนลูกศิษย์เสมอว่า ความเป็นศิริมงคล คุณงามความดีต่างๆ นั้น ต้องเกิดจากตัวเราเองก่อน ถ้าหากเราทำดีแล้ว พระก็จะอยู่กับตัวเรา ความดีก็จะเกิดกับตัวเรา แล้วเราจะได้รับผลของการทำดีนั้น แต่ถ้าหากเราทำชั่ว พระก็จะไม่อยู่กับเรา ความไม่ดีก็จะเกิดกับตัวเรา เราก็จะต้องได้รับผลของความชั่วนั้นไม่ช้าก็เร็ว 
โดย  เปี๊ยกวิเชียรบุรี วันที่ 2012-10-26 20:40:08 
 
1.  

ส่งข้อความ
ภาพวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างไว้
เหรียญเสมา ปี 2519  


โดย  เปี๊ยกวิเชียรบุรี วันที่ 2012-10-26 20:43:23 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เปี๊ยกวิเชียรบุรี วันที่ 2012-10-26 20:45:36 
 
3.  

ส่งข้อความ
 พระสมเด็จรุ่นแรก ปี 2516
โดย  เปี๊ยกวิเชียรบุรี วันที่ 2012-10-26 20:46:54 
 
4.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เปี๊ยกวิเชียรบุรี วันที่ 2012-10-26 20:48:31 
 
5.  

ส่งข้อความ
หลวงพ่อท่านเป็นพระที่ชาววิเชียรบุรี เคารพศรัทธามาก วัตถุมงคลที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากท่าน ล้วนแต่เกิดประสบการณ์อภินิหาร แคล้วคลาดจากภยันตรายมานับไม่ถ้วน  ในเรื่องของเมตตามหานิยม วัตถุมงคลของท่านก็เด่นทางด้านทำมาค้าขาย เรียกได้ว่า พุทธคุณครอบจักรวาล ใครมีก็ต่างหวงแหน ซึ่งพุทธคุณของวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านปลุกเสก เป็นที่ประจักษ์มานักต่อนัก ซึ่งมีอยู่่ครั้งหนึ่งที่ชาววิเชียรบุรี ขึ้นไปกราบ หลวงพ่อคูณ ณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อคูณถามว่า มึงมาจากไหน เค้าก็ตอบหลวงพ่อคูณว่า มาจากวิเชียรบุรี หลวงพ่อคูณได้ยินดังนั้นก็กล่าวขึ้นมาว่า มึงไปกราบหลวงพ่อใหญ่ ( พระครูอดุลพัชราภรณ์ หรือ หลวงปู่อำคา ) เถอะ ไม่ต้องมากราบกูของดีอยู่ที่บ้านมึงนั่นแหละ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้กล่าวอ้างลอยๆ ชาววิเชียรบุรี เค้าทราบกันดี 
โดย  เปี๊ยกวิเชียรบุรี วันที่ 2012-10-26 20:59:04 
 
6.  

ส่งข้อความ
หลวงพ่อท่านไม่ดังเหมือนเกจิรูปอื่นๆแต่ก็เป็นที่นับถือของพี่น้องชาววิเชียรบุรีและต่างถิ่นที่มากราบท่านและพระเครื่องของหลวงพ่อก็มีประสบการณ์มากมายครับ

โดย  วิเชียรบุรี วันที่ 2012-11-23 11:40:18 
 
7.  

ส่งข้อความ


โดย  วิเชียรบุรี วันที่ 2012-11-23 11:45:04 
 

Total 7 Record : 1 Page : 1