หน้าหลัก ---> ข่าวสารจากเว็บไซด์ ---> สรุปยอด ทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะมณฑปหลวงทบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558

Total 0 Record : 1 Page : 1

Admin สรุปยอด ทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะมณฑปหลวงทบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558

ส่งข้อความ
 สรุปยอด ทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะมณฑปหลวงทบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ชมรมศิษย์หลวงพ่อ ขออนุโมธนาบุญ กับผู้มีจิตศัทธา "หลวงพ่อทบ" สรุปยอดทั้งสิ้น 511,943.00 บาท  สาธุ สาธุ สาธ ความเจริญจงมีแด่ครอบครัวของท่าน
สรุปยอด ทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะมณฑปหลวงทบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
สรุปยอด ทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะมณฑปหลวงทบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
สรุปยอด ทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะมณฑปหลวงทบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
สรุปยอด ทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะมณฑปหลวงทบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
โดย  Admin วันที่ 2015-08-31 14:17:24 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1