รายละเอียดร้านค้า


นาย บุญสม   ลิ้มอำไพ
เจ๋งเพชรบูรณ์
ที่อยู่ 219/4ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรศัพท์ 088-5452387
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายบุญสม ลิ้มอำไพ
เลขที่บัญชี 7710070355
จำนวนผู้ชม 12683