หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->เก่ง ตะพานหิน(หลวงพ่อเขียน วาจาสิทธ์) --> ใบตำลึงหลวงพ่อเขียน
ชื่อพระ :
ใบตำลึงหลวงพ่อเขียน
ราคา :
รายละเอียด :
รมดำเดิมๆสร้างปี2499 
ชื่อร้าน :
เก่ง ตะพานหิน(หลวงพ่อเขียน วาจาสิทธ์)
โทรศัพท์ :
ผู้เข้าชม :
56