หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->แจ็ค พระอินทร์ราชา --> ประวัติสังเขปพระครูวิชานพัชรกิจ(อ้วน เตชธฺมโม)
ชื่อพระ :
ประวัติสังเขปพระครูวิชานพัชรกิจ(อ้วน เตชธฺมโม)
ราคา :
รายละเอียด :
 ประวัติสังเขป
        พระครูวิชานพัชรกิจ(อ้วน เตชธฺมโม)
เจ้าอาวาสวัดสว่างเนตร(ดงขุย) ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
                          ชาติภูมิ
พระครูวิชาญพัชรกิจ นามเดิม เหม นามสกุล สุวรรณจิตร นามฉายา เตชธฺมโม
เกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ พ.ศ.2428 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น10คำ่ ปีระกา ณ ตำบลบ้านโปร่งทะเล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
                           การศึกษา
เรียนหนังสือไทยจบชั้น ป. 4 และเรียนโหราศาสตร์บ้างเล็กน้อย       
                        บรรพชาอุปสมบท
เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดหนองแวง ต. ขามป้อม อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม อยู่จำพรรษาได้2พรรษาก็ได้ลาสิกขาบทไปช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ  ต่อมาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอีก จีงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นครั้งที่2  ณ พัทธสีมาวัดสระเตยใหญ่ ต. โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่30มิถุนายน พพ.ศ.2484 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น7คำ่เดือน8ปีมะเส็ง เวลา 13.35น. โดย พระครูอำ เป็น พระอุปัชฌาย์
พระวันเทียน เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการเชื่อม เป็น พระอนุสาวนาจารย์.  
เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาที่วัดทรายขาว ได้7พรรษา จากนั้นท่านได้ออกจาริกไปตามที่ต่างๆจนกระทั่งญาติโยมบ้านดงขุยไปนิมนต์ท่านมาโปรด เมื่อปีพ.ศ.2492 และท่านได้มาตั่งสำนักสงฆ์ และได้เป็นวัดสว่างเนตรในการต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้
                            ตำแหน่งทางศาสนา
พ.ศ.2495  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลดงขุย
พ.ศ.2496. ได้รับแต่งตั้งเป็นสาธารณูปการอำเภอชนแดนถึงพ.ศ.2505จนกระทั่งสิ้นการปกครองตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์2484
พ.ศ.2497   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2499.  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างเนตร(ดงขุย)
                        สมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน
พ.ศ.2501  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูวิชานพัชรกิจ
พ.ศ.2513. ได้รับพระราชทานเป็นพระครูชั้นโทในพระราชทินนามเดิม
                      อวสานแห่งชีวิต
ตั่งแต่มาจำพรรษาที่วัดสว่างเนตร หลวงพ่อท่านได้สร้างถาวรวัตถุไว้มากมาย 
จวบจนกระทั่งในปีพ.ศ.2513ท่านหลวงพ่อพระครู อาพาธด้วยโรคชราของท่านมีอาการหอบเหนื่อยอยู่เสมอๆ ทางศิษย์ยานุศิษย์ได้ให้หมอเพิ่ม เส็งหนองแบน มาคอยตรวจรักษาอาการของท่านอยู่เสมอๆ อาการก็ค่อยทุเลาบ้างไม่น่าวิตก พอย่างเข้าปีพ.ศ.2514 หลวงพ่อท่านมีอาการหอบเหนื่อยอยู่เรื่อยๆ ทางศิษย์จะเอาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่ท่านไม่ยอมไป ครั้นมาถึงวันที่11 มกราคม2514ตรงกับวันขึ้น15คำ่ เดือนยี่ อาการของท่านหนักมาก และวันนี้ญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลกันมากที่กุฏิของท่านแต่ก็คอยว่าเมื่อไรท่านจะออกมา เมื่อเป็นเช่นนั้นคือผิดสังเกตจึงตกลงกันทำการงัดประตูเข้าเห็นอาการของท่านแน่นิ่ง มีแต่ลืมตาดูผู้คนที่เข้าไปหาท่าน จนถึงเวลา01.35น. ท่านก็มรณภาพท่ามกลางพระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลาย ทั้งนี้อยู่ระหว่างงานประจำปีของวัดพอดี
ท่านมรณภาพในห้องของท่าน ที่วัดสว่างเนตร รวมศิริชนมายุของท่านได้85ปี 10เดือน 29วัน
ชื่อร้าน :
แจ็ค พระอินทร์ราชา
โทรศัพท์ :
ผู้เข้าชม :
1060