หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->moodang --> เหรียญพระสังข์ เรียกเนื้อ เรียกปลา
ชื่อพระ :
เหรียญพระสังข์ เรียกเนื้อ เรียกปลา
ราคา :
โทรถาม
รายละเอียด :
 จินดามะณี ปันนามะกะปา
จินดาตะวะ ทัตตะวาโน
จินติตะยา หิตะเมจะ ปัตโตติ

เนื้อและปลาตัวใดที่ชะตาถึงฆาต จงมาหาข้า ณ บัดนี้ เป็นมนต์จินดามณีเรียกเนื้อเรียกปลาที่ชะตาขาดและจะต้องตายในวันนั้นให้มารวมกัน เป็นมนต์โบราณที่ถูกบันทึกไว้ในตำราสมุดข่อยโบราณหลายร้อยปีที่พระเกจิอาจารย์อาคมขลังยุคนั้นได้จารึกเอาไว้เป็นมรดกแก่แผ่นดิน เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้เวลาคับขัน ได้ศึกษาในช่วงต่อๆมาได้ถูกนำมาใช้ภาวนาเรียกความขลังให้เกิดขึ้นอีกครั้ง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพระเกจิอาจารย์อาคมขลังแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เพื่อให้ลูกศิษย์ที่มีอาชีพเป็นชาวประมงได้อาศัยหาปลาเลี้ยงชีพประทังชีวิต เหรียญพระสังข์ทองเรียกเนื้อเรียกปลาจึงอุบัติขึ้นในยุคนั้น
โดยการสร้างได้จินตนาการให้เหรียญมีรูปพระสังข์ทองนั่งร่ายพระเวทอยู่ในบรรยากาศท้องฟ้ากำลังปั่นป่วนอึมครึ้ม มีเมฆมาบดบัง มีดวงดาวกระจายเต็มท้องฟ้า บรรยากาศขมุกขมัว และบังเกิดอิทธิฤทธิ์แห่งพระเวท นะจังงัง นะมหาละลวย เกิดความงง งวย แก่สรรพสัตว์ที่ถึงชะตาขาดให้พากันวิ่งพากันว่ายน้ำให้พากันมาชุมนุม ณ สถานที่พระสังข์ทองภาวนาพระเวทอยู่ เพื่อมาเป็นอาหาร ณ บัดนั้น
จึงเป็นเหรียญที่หาได้ยากยิ่งและเป็นที่หวงแหนแก่ผู้ครอบครองที่เป็นเจ้าของเหรียญอยู่ ผู้ใดมีเหรียญพระสังข์ทองเรียกเนื้อเรียกปลาอยู่ติดกายและหมั่นภาวนาคาถาเรียกเนื้อเรียกปลาอยู่อย่างสม่ำเสมอ ย่อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารและโภคทรัพย์ เรียกอีกอย่างว่า "เหรียญโภคทรัพย์" ก็ว่าได้ครับ .. เพราะพุทธคุณของเหรียญนี้ โดดเด่นทางโชคลาภ และเมตตาเป็นหลัก ..

ชื่อร้าน :
moodang
โทรศัพท์ :
0894559667
ผู้เข้าชม :
2123